24 Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

  Πριν ένα μήνα ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) δήλωσε ότι τα αποθεματικά του ιδρύματος τελειώνουν στις 30 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι από την πρώτη Ιουλίου με τα υπάρχοντα δεδομένα θα μπει λουκέτο στις σχολές του ΕΚΠΑ!!!! Ο Πρύτανης τόνισε ότι για την κατάσταση αυτή ευθύνεται το αυθαίρετο από πλευράς Κράτους κούρεμα των ομολόγων που κατείχε το ΕΚΠΑ αφενός, αφετέρου η "εκβιαστική" διάταξη του πρόσφατου νόμου Διαμαντοπούλου που κόβει την χρηματοδότηση των ΑΕΙ μέχρι να αναδειχθούν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης.

  Για όσες/όσους αναγνώστριες/αναγνώστες δεν ξέρουν το περιεχόμενο του νόμου 4009/2011 (για τα ΑΕΙ) είτε από άγνοια είτε από αδιαφορία θα παραθέσω παρακάτω τα βασικά σημεία του:  1. Χρόνος φοίτησης στα ΑΕΙ και στις σχολές της χώρας
      Ορίζεται ως ανώτατο όριο τα ν+2 χρόνια για φοιτητές πλήρους φοίτησης και τα 2ν χρόνια για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, δηλαδή για φοιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα. (άρθρο 33, παρ. 11α,β).

  2.Διαγραφή φοιτητών
     Αυτοδικαίως, εάν δεν εγγραφούν για δυο συνεχόμενα εξάμηνα στη σχολή (άρθρο 33, παρ. 2).

  3.Αν φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα
     με απόφαση του κοσμήτορα, εξετάζεται από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής και σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτηση του σύμφωνα με το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος (άρθρο 33, παρ.10).

  4.Διάρθρωση σπουδών
     Τρεις κύκλοι σπουδών. Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει που αντιστοιχούν κατ'ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Κάθε έτος περιλαμβάνει δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (άρα ο πρώτος κύκλος θα διαρκεί το λιγότερο 3 έτη).
  Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ ο τρίτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών (άρθρο 30).

  5.Συγγράμματα
     Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, καθώς και έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις (άρθρο 37).

  6.Αξιολόγηση καθηγητών
     Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε 5 έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό,  διδακτικό και επιστημονικό τους έργο, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια (άρθρο 21).

  7.Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να συγχωνεύονται, καταργούνται, κατανέμονται, μετονομάζονται ΑΕΙ και να μεταβάλλεται η έδρα τους, όταν
-είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, την καλλιέργεια των επιστημονικών και τεχνικών πεδίων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας
-επιβάλλεται απ'το δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα ΑΕΙ ή μια σχολή.
-η λειτουργία ΑΕΙ ή σχολών δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία


Η συγχώνευση,κατάργηση κτλ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και δυνατότητες της εθνικής οικονομίας (άρθρο 7, παρ. 6,7).


  8.Οι διατάξεις σχετικά με το άσυλο καταργούνται (άρθρο 3).


  9.Επώνυμες έδρες
     Είναι δυνατή, με απόφαση του πρύτανη, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Για την ίδρυση απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας.


  10.Φοιτητικά δάνεια (εκπαιδευτικά δάνεια)
       Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησης του φοιτητή ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.
      
    Αυτά είναι ορισμένα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Εδώ παρατίθενται αντικειμενικά, σύμφωνα με τη διατύπωση του νόμου (ΦΕΚ 6/9/2011). Μετά την ψήφιση του νόμου Διαμαντοπούλου από το νομοθετικό σώμα (Βουλή) άρχισαν οι αντιδράσεις στην φοιτητική κοινότητα με καταλήψεις στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και πορείες,συλλαλητήρια. Προσπαθώντας όμως, ν'ανακαλύψουμε τα θετικά και τα αρνητικά του νομοσχεδίου, καταληψίες και μη, απομακρυνόμαστε από την ουσία. Το νομοσχέδιο δεν είναι αντικείμενο "εποικοδομητικής αντιπαράθεσης". Στόχος δεν είναι η θετική ή η αρνητική κρίση για το νομοσχέδιο. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας, τόσο ως διακριτής κοινωνικής ομάδας και ως μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και ως φορέα πολιτικής αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας. Στόχος μας είναι να αντιπαρατεθούμε με λογικά επιχειρήματα στο σάπιο κατεστημένο ως πρότυπο αυτονομίας.


  Πολλοί όμως επηρεασμένοι από τα συστημικά ΜΜΕ θα μου πουν "Μα στα Πανεπιστήμια γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, βρίσκουν άσυλο/κάνουν παρεμπόριο οι λαθρομετανάστες, κουκουλοφόροι φτιάχουν μολότωφ και κάνουν βανδαλισμούς κτλ κτλ". Δεν είμαι εγώ που δεν θα δεχτώ ότι υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό των Πανεπιστήμιων. Για πολλά από αυτά ευθύνονται οι παρατάξεις - για όσα έπραξαν ή δεν έπραξαν - και ο νεποτισμός.


  Κάποιοι θεσμοί όπως το Πανεπιστημιακό Άσυλο,το αυτοδιοίκητο,οι χαλαροί ρυθμοί σπουδών για κάποιους "πολιτικοποιούν" το λίκνο της γνώσης και των ιδεών, ενώ η χαλαρότητα της φοιτητικής ζωής (καφές,pro,tichu) εμποδίζει την προαγωγή της επιστήμης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής το Πανεπιστήμιο και η κοινωνία έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους!!! Δεν γίνεται το Πανεπιστήμιο να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και αντίστροφα γιατί τότε αν θεωρούμε όλη την διαδικασία αθέμιτη θα προκύψει ένας φαύλος κύκλος. Ο απολίτικος επιστήμονας μπορεί ν'αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία. Ας θυμηθούμε με πόση ευκολία εφήρμοζαν τους φυλετικούς νόμους της χιτλερικής πολιτικής εξουσίας οι απολίτικοι επιστήμονες, γαλουχημένοι στην ίδια εντατικοποίηση, την οποία σήμερα προσπαθούν να μας επιβάλλουν.


  Ας μην ξεχνάνε ότι, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.


ΠΗΓΗ: blog "FOITITIKOS PALMOS" , blog "Ανεξάρτητοι Νομικής Αθήνας" , Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) 6/9/2011


by fountou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου